Otto mønsted potræt
Otto Mønsteds vintage truck
MARKEDSFØRING

Otto Mønsted havde, præcis som man har i dag, øje for forbrugernes ønsker og krav, og forstod derudover betydningen af markedsføring.
Han vidste, at et kvalitetsprodukt ikke
sælger sig selv.
Intensiv markedskommunikation,
bearbejdning og i et vist omfang oplysning af forbrugerne var nødvendig.

Hvordan gjorde han det så? I Danmark iværksatte han en systematisk og massiv reklame for produktets brand: OMA margarine. Annoncer, plakater på gavle og lastbiler, samlemærker og lysreklamer var nogle af de midler, han brugte. Hans koncept var iøjnefaldende illustration med en enkel tekst, der slog producentens og produktets navn fast. Hans reklamer havde en enkel grafik, der var let at afkode. Farverne var komplementære f.eks. stærke rød-grønne eller blå og gul-orange toner. Feminint blikfang eller humoristiske
opstillinger blev brugt til at personificere produktet. En smuk, slank husmor, der henvender sig direkte til forbrugeren: ”De kan ikke smage forskel på almindeligt smør og Otto Mønsteds margarine” eller
plakaten med Vega Palmin, Elefant-, Svane- Kronhjort- og OMA-margarinen udformet som spillekort, der signalerede, at Otto Mønsted havde de stærkeste kort på hånden i kampen om magarinekundernes gunst.

OTTO MØNSTED

Margarinefabrikant; R.; f. 30 Nov. 1838 på Lyngbeksgaard ved Ebeltoft; Søn af Propietær Niels Mønsted og Hustru Charlotte f. Møller; gift m. Anne Kristine M., f. 6. Juli i Aaehus, Datter af Købmand Hans Broge ( død 1908). I Handelslære i Ebeltoft 1853; etableret i Aarhus 1865; anlagde en Dampmølle 1870; grundlagde en Exportforretning 1876; anlage den føste danske Margarinefabrik 1883, som efter fulgtes af lignende Anlæg i England 1888 og 1894; Medlem af Aarhus Byraad 1885-91. Adresse: Kristianiagade 5. Kbhvn.
Svane potræt