Historie/ledelse

Otto Mønsted (1838-1916) startede i 1883 den første produktion af margarine i Danmark og oprettede fabrikker i Danmark og England. I 1909 stiftede han Otto Mønsted A/S. I 1916 bestemte han og hans hustru Anna Sophie Mønsted, at deres formue skulle indgå i en fond, der skulle bære Otto Mønsteds navn.

Efter fru Anna Mønsteds død blev fundatsen udfærdiget den 18. juni 1934 og modtog kongelig stadfæstelse den 21. juni 1934.

Fonden ejer alle aktier i Otto Mønsted A/S. Dette driver i dag investerings-virksomhed, blandet andet i form af aktive ejerandele i mindre og mellemstore virksomheder, private placeringer og værdipapirplaceringer i børsnoterede aktier og obligationer. Selskabet har gennem årene bidraget væsentligt til at fastholde og udbygge Fondens muligheder for at støtte dansk erhvervsliv.

Fondens Bestyrelse 

    • Direktør Bo Stærmose, formand - CV
    • Adm. direktør Nis Alstrup - CV
    • Professor Bjarne Kjær Ersbøll - CV

Administration

  • Adm. direktør Nina Movin - CV  

Otto Mønsteds Fonds fundats