Særlige formål

OMF støtter formål, der kan virke til fremme af dansk handels- og erhvervsliv eller i øvrigt være til ære for Danmark.
Praksis gennem de sidste år har været:

  • OMF støtter internationale kongresser. Bestyrelsen foretager en konkret vurdering. Om kongressen afholdes i en turnus i andre lande kan være et af kriterierne. Kongressen skal afholdes på eller i tilknytning til DTU, AAU (tek/nat), CBS.
  • OMF støtter projekter, der har til formål at øge tilgangen af studerende til de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. 
  • OMF støtter større kulturelle initiativer, hvor Danmarks ære kommer i betragtning. 
  • OMF støtter kun i særlige tilfælde apparatur anskaffelser til forsknings- og undervisningsformål.
  • OMF har i visse år ydet større engangsbevillinger til særlige formål på HHK, HHÅ og DTU
  • OMF giver IKKE støtte til produktudvikling 
  • OMF støtter ikke forskningsprojekter 

Online ansøgningssystem