Ansøgning (click on the flag and get the text in English)

 

Otto Mønsteds Fonds hovedformål er at bidrage til ”Udviklingen af Danmarks handel og industri”.

Fonden bevilger IKKE midler til:

  • pensioner
  • almindelig understøttelse
  • belønninger til personer
  • grupperejser for studerende
  • MBA/e-MBA uddannelser
  • Hele masteruddannelser 
  • ph.d. uddannelse
  • forskningsprojekter

Fonden støtter nedenstående formål:

Benyt Otto Mønsteds Fonds on-line ansøgningssystem.
Link til systemet findes nederst på siden.

Nedenfor kan du læse de betingelser, oplysninger og dokumenter, som fonden ønsker for de enkelte formål.

Der er forskellige ansøgningsfrister for de enkelte formål, hvilket er anført under de enkelte formål.

1. Meritgivende studieophold eller praktikophold i udlandet på minimum 3 måneder for ingeniør-studerende fra DTU og AAU samt  for cand. merc. kandidat- og bachelor studerende fra CBS. Legat størrelse: 10.000 kr.
Ansøgningsperiode: 10. januar til 1. marts.

2. NYT: Projektsamarbejde i udlandet mellem CBS- og DTU studerende/Project Cooperation abroad between CBS and DTU students.
Studerende fra DTU og CBS der tager sammen til udlandet for at udføre et projekt, vil kunne opnå 15.000 kr. hver i legat.
Ansøgningsperiode: 10. januar til 1. marts.

3. Kongresdeltagelse i udlandet for ph.d., post.doc. og kandidat/bachelor-studerende fra DTU, AAU (ingeniøruddannelserne) og CBS.
Ansøgere skal være bosiddende i Danmark.
Fonden støtter ikke gæste-phd. og gæste-post.doc.

Der kan kun søges om støtte til én kongresdeltagelse i et kalenderår.

Ansøgningen samt krævede dokumenter skal være fonden i hænde senest 31 dage før afrejse.

Kongresser, der ikke har et klart merkantilt eller teknisk sigte, vil blive afvist.

Det er en forudsætning for støtte fra fonden, at institutionen bidrager økonomisk med minimum 50% til konferencedeltagelsen.

Fonden støtter maksimalt med et beløb svarende til institutionens støtte, og kun i ganske særlige tilfælde vil det bevilgede beløb udgøre mere end 7.500 kr.

4.Forskningsophold i udlandet på minimum 3 måneder og kun i særlige tilfælde til mere end 1 år for ansatte lærere, ph.d., post.doc. samt videnskabelige medarbejdere fra DTU, AAU (ingeniøruddannelserne) og CBS.

Ansættelsesforholdet skal være uændret under udlandsopholdet, dvs. at lønforhold mv. skal være det samme før, under og efter udlandsopholdet.

Fonden støtter ikke eksterne lektorer samt gæste-phd., gæste-post.doc, gæsteprofessorer o.lign.
Fonden støtter ikke omkostninger til forsøgsemner mv. i forbindelse med forskningsophold. Dette betyder, at disse omkostninger heller ikke skal medtages som institutionsstøtte.

Ansøgningen skal være fonden i hænde senest 2 måneder før afrejse.

Det er en forudsætning for støtte fra fonden, at institutionen bidrager økonomisk , udover med løn, til forskningsopholdet.

Fonden støtter maksimalt med et beløb svarende til institutionens støtte, og kun i ganske særlige tilfælde vil det bevilgede beløb udgøre mere end 5.000 kr. om måneden.
Bestyrelsen sætter pris på, at bolig i Danmark fremlejes for at reducere budgetbalancen. Og hvis dette ikke kan lade sig gøre, at der anføres en begrundelse

5. Udenlandske gæsteprofessorater ved DTU og CBS.Det er institutionen der indstiller instittutternes ansøgninger om udenlandske gæsteprofessorater til fonden.

Opslag på dansk:
Opslag på engelsk:

Ansøgningsperiode: medio februar til primo juni.

Opslag om gæsteprofessorater sendes til institutionerne i januar/februar.

6. Særlige formål, der kan virke til fremme af dansk handels- og erhvervsliv eller i øvrigt være til ære for Danmark.

Følgende dokument skal uploades ved indsendelse af ansøgningen:
Budget for aktiviteten.

Læs mere om Særlige formål, hvor man kan se, hvad fonden typisk støtter.

Online ansøgningssystem

FAQ- spørgsmål og svar 

Hvor finder jeg det formål, jeg vil søge?

Formålene Udenlandske gæsteprofessorer og meriterende udlandsophold er kun tilgængelige i udvalgte perioder. Læs www.ottomoensted.dk

Kan man søge om støtte til uddannelse i Danmark?

Otto Mønsteds Fond støtter kun uddannelse i udlandet.

Jeg læser til ingeniør på en anden uddannelsesinstitution end DTU eller AAU. Kan jeg søge legat?

Fonden støtter kun studerende, der læser på DTU eller AAU.

Jeg læser til cand.merc. på en anden uddannelsesinstitution end CBS. Kan jeg søge legat?

Fonden støtter kun studerende, der læser på CBS.

Jeg vil gerne læse en hel masteruddannelse i udlandet. Kan jeg søge om legat til dette?

Fonden støtter kun udlandsophold, der er en del af en uddannelse ved CBS, DTU eller AAU, ingeniøruddannelserne.

Jeg er udenlandsk statsborger, kan jeg søge om legat?

Ja, det er muligt, hvis du har et dansk cpr-nummer.

Jeg er bor i Sverige, men studerer/arbejder på DTU/CBS/AAU, ingeniøruddannelserne, kan jeg søge om legat?

Ja, det er muligt. Du skal i dine stamoplysninger i ansøgningssystemet anføre en dansk adresse med dansk postnummer. Eksempelvis institutionens adresse. Adresseoplysningerne bruges ifm. skatteindberetning. Rejselegater er dog ikke skattepligtige.

Kan jeg søge om støtte til kongresdeltagelse i udlandet, hvis der er mindre end 31 dage til afrejse?

Hvis tidsfristen er overskredet, støtter Fonden kun deltagelse i kongresdeltagelse i udlandet, hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende. Eksempelvis problemer med visa. Det vil være en fordel, hvis institutionen/instituttet underskriver begrundelsen.

Kan jeg søge om støtte til forskningsophold i udlandet, hvis der er mindre end 2 måneder til afrejse?

Hvis tidsfristen er overskredet, støtter Fonden kun forskningsophold i udlandet, hvis særlige forhold gør sig gældende. Eksempelvis problemer med visa. Det vil være en fordel, hvis uddannelsesinstitutionen/-instituttet underskriver begrundelsen. 

Kan man søge igen, selv om man har fået støtte tidligere?

Ja, det er muligt, selv om man tidligere har fået legat. Dog kan man kun få støtte til én konferencedeltagelse i samme kalenderår. 

Hvornår får jeg svar?

Vær tålmodig - der kan gå tid, før det er afklaret, om det bliver til en bevilling eller et afslag. Du vil modtage en mail umiddelbart efter, at bestyrelsen har behandlet din ansøgning.

Skattespørgsmål:

Skal jeg betale skat af mit rejselegat?

Nej, rejselegater til udlandet er skattefri, og Fonden indberetter beløbet til Skat med kode 97, der betyder, at der ikke skal betales skat.

Hvorfor står beløbet to gange i min årsopgørelse?

Skat forklarer første gang, at der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag af beløbet, og anden gang at der ikke skal betales skat af beløbet.